Područje i položaj

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave na podrucju utvrdenom Zakonom o podrucjima županija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Grada Omiša su naselja Blato na Cetini, Borak, Celina, Cišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kucice, Lokva Rogoznica, Marušici, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrade, Putišici, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Stanici, Svinišce, Trnbusi, Tugare, Zakucac, Zvecanje.

Podrucja Grada Omiša obuhvaca podrucje naselja sa zapadne strane omedeno granicom Grada Omiša i Opcine Dugi Rat (granica pocima na moru zapadno od auto-kampa “Ribnjak” ide potokom prema sjeveru do Jadranske ceste, Jadranskom cestom u pravcu Omiša do spomenika Franji Kluzu, cestom prema starom selu Duce do kuce Rajka Opacka, preko istocnog dijela kuce Rajka Opacka u pravcu sjeverozapada na granicu k.o. Tugare), zatim južnom granicom k.o. Tugare skrece prema sjeveru zapadnim granicama k.o. Tugare, k.o. Dubrava, k.o. Dolac Donji do rijeke Cetine, skrece prema jugoistoku rijekom Cetinom do granice k.o. Dolac Gornji, k.o. Srijane, do zapadne granice k.o. Nova Sela, nastavlja zapadnom granicom k.o. Nova Sela do k.o. Birorine, onda ide sjevernom granicom k.o. Nova Sela, k.o. Blato do k.o. Kreševo, skrece prema jugu istocnim granicama k.o. Blato, k.o. Kostanje, k.o. Podgrade, k.o. Slime i k.o. Rogoznica do mora.
Granice Grada Omiša mogu se mijenjati na nacin i po postupku koji su propisani zakonom.
Površina Grada Omiša je 266,2 km2 (26.620 ha).
Omiš ima 15,800 stanovnika  s okolicom, a u samom gradu živi 6.656 stanovnika.
Dan grada je 16.Svibnja na blagdan zaštitnika grada Sv.Ivana Nepomuka.

POLOŽAJ GRADA OMIŠA
Grad Omiš smjestio se na ušcu rijeke Cetine, 21 km južnije od grada Splita . Povoljan položaj omogucio mu je obranu u prošlosti, a danas je jedinstvena zanimljivost na hrvatskoj obali. Impozantna kamena vrata, kroz koja se bistra Cetina ulijeva u more - predstavlja geološki simbol ovog starog grada, a rijeka ujedno stvara jedini put u zalede od rijeke Jadro do Vrulje.
Znamenitosti
Povijest grada
Mapa grada
Telefoni

Warning: Creating default object from empty value in /home/omisinfo/public_html/modules/mod_ninja_rss_syndicator/helper.php on line 44
Vijesti iz Omiša Vijesti iz Omiša
sphera468x60