Sportski objekti

GRADSKI STADION "ANĐELKO MARUŠIĆ FERATA", OMIŠ
ŠPORSTKA DVORANA OŠ "JOSIP PUPAČIĆ"
ŠPORTSKI CENTAR PUNTA (mali nogomet i košarka)
ŠPORTSKI CENTAR PLANOVO (mali nogomet, košarka, tenis)
AUTOKAMP GALEB (tenis igrališta)
FITNESS CENTAR
PENJALIŠTA (Planovo, Peovo, Stomarica, Babnjača, Babina greda,
STRELJANA (ČELINA)
Znamenitosti
Povijest grada
Mapa grada
Telefoni
sphera468x60